Elevkontingent/kostnader


Kontingenten gjeld per semester:

 • 45 MIN PR VEKE 1600 KR
 • 60 MIN PR VEKE 1750 KR
 • 75 MIN PR VEKE 1950 KR
 • 90 MIN PR VEKE 2100 KR
 • 120 MIN PR VEKE 2650 KR
 • 150 MIN PR VEKE 2950 KR
 • 180 MIN PR VEKE 3250 KR
 • 210 MIN PR VEKE 3400 KR
 • 240 MIN PR VEKE 3650 KR
 • 270 MIN PR VEKE 3700 KR
 • 300 MIN PR VEKE 3700 KR

Ei kostymeavgift på kr 150,- per elev kjem i tillegg til kontingenten for semesteret. Det vert gjeve ein syskjenrabatt på kr 100 per elev i semesteret. Føresette må rekne med litt dugnadsarbeid i samband med framsyningane som skulen set opp.

Søknadskjema


>> Søknadsskjema 2019-2020 (pdf) <<
>> Søknadsskjema 2019-2020 (word) <<

Fyll inn alle felt og skriv ut.


Skjemaet skal signerast og sendast i posten INNAN 1. april TIL: ØRSTA OG VOLDA BALLETTSKULE V/SYNNØVE REKKEDAL HILL, REKKEDAL, 6165 SÆBØ

Oppseiing av plass skal skje kriftleg til postadressa ovanfor eller til ballettskulen@yahoo.no