Elevkontingent/kostnader

Søknadsfrist for skuleåret 2020/21 er 15. april 2020. (Skjema lenger nede på sida.)


Kontingenten gjeld per semester:

45 MIN PR VEKE 1650 KR
60 MIN PR VEKE 1800 KR
75 MIN PR VEKE 2000 KR
90 MIN PR VEKE 2150 KR
120 MIN PR VEKE 2700 KR
150 MIN PR VEKE 3000 KR
180 MIN PR VEKE 3300 KR
210 MIN PR VEKE 3450 KR
240 MIN PR VEKE 3700 KR
270 MIN PR VEKE 3750 KR
300 MIN PR VEKE 3750 KR


Ei kostymeavgift på kr 150,- per elev kjem i tillegg til kontingenten for semesteret. Det vert gjeve ein syskjenrabatt på kr 100 per elev i semesteret. Føresette må rekne med litt dugnadsarbeid i samband med framsyningane som skulen set opp.

Søknadskjema


Søknadsskjema 2020/21 (Trykk på lenka)