Styret i Ballettskulen: Wenke Mork Rogne, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, rektor Synnøve Petrine Rekkedal Hill, nestleiar Stine Marie Gulla, Asgeir Aam, Margrethe Munthe Vassbotn, Gry Marita Åkre Grimstad og Ann Charlotte Humberset Fiskerstrand.
Elisabeth Teige, Gro Helen Eiksund og Tove Halse Digernes var ikkje tilstade.

Synnøve Petrine Rekkedal Hill

STYRELEIAR OG REKTORANSVARLIG

Synnøve har vore involvert i Ørsta og Volda ballettskule sidan byrjinga på 1990-talet og har vore styreleiar sidan 2001. Ho har det økonomiske ansvaret, arbeidsgjevaransvaret og ho set opp timeplanar og klasselister i lag med lærarane. Ho har også funksjon som kontaktperson for foreldra.

Stine Marie Gulla

NESTLEIAR

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

STYREMEDLEM

Margrethe Munthe Vassbotn

STYREMEDLEM – FAKTURERING

Tove Halse Digernes

STYREMEDLEM

Elisabeth Teige

STYREMEDLEM

Gry Marita Åkre Grimstad

STYREMEDLEM – KOSTYMER

Gro Helen Eiksund

STYREMEDLEM

Wenche Mork Rogne

STYREMEDLEM

Asgeir Aam

STYREMEDLEM

Ann Charlotte Humberset Fiskerstrand

STYREMEDLEM – KOSTYMER