Informasjon til foreldra: Presentasjon fra foreldremøte 12/8-2019.

Ved fråver til undervisning, som td sjukdom eller reiser, gje beskjed på sms direkte til pedagogen.
Analu: 90 19 55 78
Felicia: 92 89 81 02
Oda: 938 63 915
Paula: 400 84 304

Styret svarer på andre spørsmål på chat i messenger/Facebook.

Følg oss gjerne på Facebook for jamne oppdateringar og beskjedar.  Sida vår heiter Ørsta og Volda Ballettskule

Vi er også på Instagram med namnet Ballettskulen.

Oppseiing av plass skal skje skriftleg til ei av adressene under.

All annan kontakt:

Hovedbase og dansestudio i Ørsta
Kyrkjegata 73 (parkering frå Strandgata)
6150 ØRSTA
Postadresse:

Ørsta og Volda Ballettskule
Ved Synnøve Rekkedal Hill
Rekkedal
6165 Sæbø
E-mail: ballettskulen@yahoo.no
Tlf styreleiar Synnøve Rekkedal Hill
+ 47 913 26 967